مجموع مصوبات


مصوبه شماره 25   92/08/29

  سیاست های حاکم بر طراحی ساختار مدیریت حوزه های علمیه خواهران و واحدهای تابعه ...

مصوبه شماره 26   92/08/29

  تعیین وضعیت نیروی انسانی مدیریت‌های استانی ...

مصوبه شماره 27   92/08/29

  ساختار سازمانی مدیریت استانی نوع (3) ...

مصوبه شماره 23   92/08/21

  تعیین تکلیف قوانین و مقررات جاری در حوزه‌های علمیه خواهران ...

مصوبه شماره 22   92/08/08

  وظایف اساسی مدیریت حوزه های علمیه خواهران ...

مصوبه شماره 20   92/07/10

  کمیسیون علمی و فرهنگی ...

مصوبه شماره 18   92/03/22

  کمیسیون مدیریت و برنامه‌ریزی ...

مصوبه شماره 17   92/02/28

  آیین‌‌نامه داخلی شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران ...

مصوبه شماره 14   91/12/05

  آیین‌نامه مدیریت مراکز ویژه حوزه‌های علمیه خواهران ...

مصوبه شماره 11   91/11/05

  ردیف مستقل بودجه شورای سیاست‌گذاری از بودجه عمومی کشور ...
صفحات: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

دسترسی سریع

اخبار و اطلاعیه ها

بالا