مصوبه شماره 62


مصوبه شماره 62 [94/08/07]

تعیین تکلیف تدوین پیش‌نویس ارجاعات شورا در زمان تعیین‌شده
ماده‌واحده: واحدهای تابعه شورا موظف‌اند نسبت به تدوین پیش‌نویس ارجاعات شورا در زمان تعیین‌شده اقدام نمایند و در صورت انقضاء مدت تعیین‌شده و عدم تمدید از طرف شورا، دبیرخانه می‌تواند نسبت به انجام موضوع پس از تصویب شورا اقدام نماید.
 

دسترسی سریع

اخبار و اطلاعیه ها

بالا