مصوبه شماره 65


مصوبه شماره 65 [94/08/20]

مجوز به‌کارگیری سرباز امریه در واحدهای حوزوی خواهران
واحدهای تابعه شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران می‌توانند براساس ضوابط مربوطه نسبت به به‌کارگیری سرباز امریه اقدام نمایند.

دسترسی سریع

اخبار و اطلاعیه ها

بالا