مصوبه شماره 74


مصوبه شماره 74 [94/12/19]

پرداخت اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای به پروژه‌های واحدهای حوزوی
ماده‌واحده: پرداخت اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای در پروژه‌های واحدهای حوزوی، منوط به مالکیت آن‌ها به نام حوزه‌های علمیه خواهران بوده و امنای مالی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران و جامعه‌الزهراء(سلام الله علیها) موظفند اعتبارات مذکور را صرفاً در املاکی که به نام یا وقف حوزه‌های علمیه خواهران می‌باشند هزینه نمایند.
تبصره: املاکی که براساس تفاهم‌نامه‌های منعقده فیمابین واحدهای تابعه شورای سیاست‌گذاری و مسکن و شهرسازی به واحدهای حوزوی خواهران واگذار شده‌اند تا پس از پیشرفت پروژه یا تکمیل به نام حوزه‌های علمیه خواهران گردد، از عموم بند فوق مستثنی می‌باشند.
 

دسترسی سریع

اخبار و اطلاعیه ها

بالا