مصوبه شماره 76


مصوبه شماره 76 [95/02/15]

اهداء و دریافت هدیه در سفرهای استانی
اهداء و دریافت هرگونه هدیه در سفرهای استانی توسط کلیه سطوح مدیریتی و سازمانی حوزه‌های علمیه خواهران ممنوع می¬باشد.
تبصره: اهداء هدیه به شخصیت حقوقی واحدهای حوزوی خواهران در چارچوب بودجه مصوب در جهت حمایت از حوزه¬های علمیه خواهران مجاز می‌باشد.
 

دسترسی سریع

اخبار و اطلاعیه ها

بالا