مصوبه شماره 79


مصوبه شماره 79 [95/04/20]

اصلاح ماده 87 مصوبه 758 شورای عالی در خصوص تعیین نظام حسابداری مالی واحدهای حوزوی
ماده 87 مصوبه 758 شورای عالی حوزه‌های علمیه موضوع آیین‌نامه مالی واحدهای حوزوی، به شرح ذیل اصلاح گردید:
ماده 87. نظام حسابداری مالی واحدهای حوزوی خواهران، با رعایت اصول قابل قبول و رویه‌های متداول حسابداری، با اجرای قوانین موضوعه کشوری و مقررات مالی شورای سیاست‌گذاری، به‌منظور ثبت و طبقه‌بندی و تلخیص عملیات مالی، به روش حسابداری تعهدی‌، اجرا می‌شود.
 

دسترسی سریع

اخبار و اطلاعیه ها

بالا