مصوبه شماره 80


مصوبه شماره 80 [95/04/20]

اصلاح ساختار سازمانی مدیریت استانی نوع(4) حوزه‌های علمیه خواهران
ساختار سازمانی مدیریت استانی نوع(4) حوزه‌های علمیه خواهران به شرح ذیل تصویب گردید:

 

 

 

 

تبصره: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران موظف است بدون تغییر در سازمان نفرات جاری مدیریت استانی نوع(4) در تاریخ تصویب این مصوبه، ساختار سازمانی فوق‌الذکر را اجرا نماید.

 

دسترسی سریع

اخبار و اطلاعیه ها

بالا