تصمیم شماره180


تصمیم شماره180 [1397/12/26]

توقف اجرای موضوعات مدرسه محوری، قطب‌های علمی و تعدیل نیرو در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران

 

متن مصوبه:

با توجه به عدم تصویب سه موضوع مدرسه محوری، قطب‌های علمی و تعدیل نیرو در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران توسط شورای سیاست‌گذاری، مقرر گردید تا زمان تعیین تکلیف طرح‌های مذکور در شورا، انجام هرگونه اقدام معطوف به سه موضوع مذکور در کلیه سطوح متوقف گردد.

تبصره. مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران موظف است در اسرع وقت نسبت به ارائه طرح‌های توجیهی در خصوص سه موضوع فوق‌الذکر به شورای سیاست‌گذاری اقدام نماید.

 

دسترسی سریع

اخبار و اطلاعیه ها

بالا