اطلاعات تماس

شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران
آدرس: قم، بلوار محمّد امین (ص)، کوچه 19، پلاک 31
کد پستی: 3713934776
تلفن: 46 , 44 , 32942043 _ 25 _ 0098
فکس: 32914332 _ 25 _ 0098
پست الکترونیک: info@pcss.ir

 

..: شماره تلفن‌های داخلی :..
 مسئولِ دفترِ دبیرخانه (حجت الاسلام و المسلمین آقای طوسی) 237
    کارشناس دفتر دبیرخانه (جناب آقای عیوضی) 227
مدیر کل مطالعه و بررسی‌ها (جناب آقای قانع) 230
    رئیس اداره مطالعات سیاست‌گذاری (حجت الاسلام و المسلمین آقای برزعلی) 224
    رئیس اداره بررسی‌ها (حجت الاسلام و المسلمین آقای جوادی) 225
    کارشناس مطالعه و بررسی‌ها (جناب آقای خازنی) 217
مدیر کل نظارت و بازرسی (حجت الاسلام و المسلمین آقای آخوندی) 212
    رئیس اداره نظارت و ارزیابی (حجت الاسلام و المسلمین آقای شعبان‌زاده) 211
    کارشناس نظارت و ارزیابی (حجت الاسلام و المسلمین آقای احمدی) 214
    رئیس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات (حجت الاسلام و المسلمین آقای جندقی) 213
    کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات (حجت الاسلام و المسلمین آقای علیخانی) 215
مدیر کل برنامه و بودجه (جناب آقای حسینی‌نژاد) 233
    رئیس اداره قوانین و مقررات (حجت الاسلام و المسلمین آقای هاشمی) 208
    کارشناس قوانین و مقررات (جناب آقای نامدار) 202
    رئیس اداره بودجه و اعتبارات (جناب آقای رحمانی) 203
ذی‌حساب (جناب آقای حسینی‌نژاد) 229
    رئیس اداره مالی و ذی‌حسابی (جناب آقای پورحسرت) 201
مدیر اداری و پشتیبانی (جناب آقای باقری) 223
    مسئول فناوری 210
    کارشناس مسئول اداری و پشتیبانی (جناب آقای قربانلو) 205
    کارشناس اداری و پشتیبانی (جناب آقای ملایی) 206
    همکار اداری و پشتیبانی (جناب آقای الازیرجاوی) 204
در حال دریافت نقشه ...

دسترسی سریع

اخبار و اطلاعیه ها

بالا