مصوبات صحن شورا در سال 1392

 

:: بازگشت ::

مصوبه
17
  92/02/28

  آیین‌‌نامه داخلی شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران

 

مصوبه
18
  92/03/22

  کمیسیون مدیریت و برنامه‌ریزی

 

مصوبه
20
  92/07/10

  کمیسیون علمی و فرهنگی

 

مصوبه
22
  92/08/08

  وظایف اساسی مدیریت حوزههای علمیه خواهران

 

مصوبه
23
  92/08/21

  تعیین تکلیف قوانین و مقررات جاری در حوزه‌های علمیه خواهران

 

مصوبه
25
  92/08/29

  سیاست‌های حاکم بر طراحی ساختار مدیریت حوزه‌‌های علمیه خواهران و واحدهای تابعه

 

مصوبه
30
  92/09/13

  تغییر نام مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران

 

دسترسی سریع

اخبار و اطلاعیه ها

بالا