مصوبات کمیسیون مدیریت و برنامه‌ریزی در سال 1392

 

:: بازگشت ::

مصوبه
24
  92/08/29

  تعیین حدود و اختیارات دبیرخانه شورا در تعاملات مالی با دولت و مجلس شورای اسلامی

 

مصوبه
26
  92/08/29

  تعیین وضعیت نیروی انسانی مدیریت‌های استانی

 

مصوبه
27
  92/08/29

  ساختار سازمانی مدیریت استانی نوع (3)

 

مصوبه
28
  92/09/13

  اصلاح تبصره بند الف ماده 31 مصوبه 714 شورای عالی حوزه‌های علمیه

 

مصوبه
29
  92/09/13

  تعیین وضعیت شورای مدارک علمی حوزه‌های علمیه در مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران

 

مصوبه
35
  92/12/27

  ضوابط ساختار سازمانی واحدهای حوزوی خواهران

 

دسترسی سریع

اخبار و اطلاعیه ها

بالا