مصوبات کمیسیون مدیریت و برنامه‌ریزی در سال 1393

 

:: بازگشت ::

مصوبه
48
  93/11/08

  شرح وظایف و ساختار سازمانی معاونت‌های مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران

 

مصوبه
51
  93/12/12

  تعیین تکلیف محل استقرار مراکز تربیت مدرس و آموزش‌های غیر حضوری حوزه‌های علمیه خواهران

 

دسترسی سریع

اخبار و اطلاعیه ها

بالا