کمیسیون ساماندهی رشته‌های تحصیلی

 

به منظور تسریع در بررسی و تصویب مقاطع و رشته‌های تحصیلی حوزه‌های علمیه خواهران، کمیسیونی موقت با تصویب شورای سیاستگذاری(تصمیم یازده دور دوم شورای سیاستگذاری) در تاریخ 1395/06/29 و با ترکیب اعضای ذیل تشکیل ‌گردید:
الف: دو عضو شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران؛
ب: مدیران واحدهای تابعه شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران یا نماینده ایشان؛
ج: معاونین آموزش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران و جامعه‌الزهراءسلام الله علیها؛

 

دسترسی سریع

اخبار و اطلاعیه ها

بالا