دفتر و روابط عمومی

 

شرح وظایف دفتر و روابط عمومی؛
1. اطلاع‌رسانی از فعالیت‌ها و تصمیمات شورا و دبیرخانه و انجام امور روابط عمومی؛
2. پیگیری امور اجرایی همکاری‌ها و تعاملات شورا و دبیرخانه؛
3. انجام امور دفتری و امور مربوط به مکاتبات دبیرخانه از قبیل ثبت و طبقه‌بندی اسناد، بایگانی و ...؛

دسترسی سریع

اخبار و اطلاعیه ها

بالا