معرفی شورا

 

شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیّه خواهران در سال 1391 با پیشنهاد شورای عالی حوزه‌های علمیّه و تأیید مقام معظم رهبری تشکیل گردید. اعضای این شورا جمعی از صاحب‌‌نظران حوزوی هستند که دو نفر از آنان از اعضای شورای عالی حوزه می‌باشند. اهداف این شورا سرپرستی و هدایت کلان حوزه‌های علمیّه خواهران از راه سیاست‌گذاری، تصویب اصول، ضوابط و برنامه‌های کلی و نظارت بر حسن اجرای مصوّبات و فرایند مدیریّت حوزه‌های علمیّه خواهران است. (شورا از طریق دبیرخانه، وظایف خویش را به انجام می‌رساند.)

با مراجعه به اساسنامه شورا می‌توانید اطلاعات بیشتری در مورد چگونگی تشکیل، اختیارات و وظایف این شورا بدست آورید. نمودار زیر جایگاه سازمانی شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیّه خواهران را نمایش می‌دهد.

 

محل تصویر جایگاه سازمانی شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیّه خواهران

دسترسی سریع

اخبار و اطلاعیه ها

بالا