اداره کل نظارت و بازرسی

 
شرح وظایف اداره کل نظارت و بازرسی:
1. اجرای سيستم جامع نظارت و ارزيابي شورا؛
2. پیگیری اجرای مصوبات شورا و نظارت بر حسن اجرای آنها؛
3. نظارت بر فرآیند مدیریت حوزه­ های علمیه خواهران؛
4. تحلیل مستمر عملکرد واحدها و ارائه نتایج آن به شورا؛
5. انجام بازرسی­ های موردی از مراکز و واحدهای تابعه شورا؛
6. رسیدگی به شکایات صورت گرفته از مراکز و واحدهای تابعه شورا؛
7. تنظیم گزارش عملکرد دبیرخانه جهت ارائه به شورا؛

دسترسی سریع

اخبار و اطلاعیه ها

بالا