کمیسیون علمی و فرهنگی

 

:: اعضاء
:: وظایف و اختیارات

 

 

 

اعضاء

1. دو عضو شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران (حجت الاسلام سید حسن ربانی – سرکار خانم علاسوند)؛
2. مسئول دبیرخانه شورای سیاست‌گذاری (حجت الاسلام رسول هاشمی)؛
3. مدیرکل مطالعه و بررسی‌های دبیرخانه شورای سیاست‌گذاری (دبیر کمیسیون) (آقای سید مسعود قانع)؛
4. مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران (حجت الاسلام عبدالکریم بهجت پور) یا نماینده ایشان؛
5. دو نفر از معاونین مرکز مدیریت یا سطوح هم‌طراز حسب موضوع با معرفی مدیر مرکز مدیریت؛
6. مدیر جامعه الزهراء سلام‌الله علیها (حجت الاسلام سید محمود مدنی بجستانی) یا نماینده ایشان؛
7. دو نفر از معاونین جامعه الزهراء سلام‌الله علیها یا سطوح هم‌طراز حسب موضوع با معرفی مدیر جامعه الزهراء سلام‌الله علیها؛
8. یک نفر کارشناس صاحب‌نظر با تصویب شورا (حجت الاسلام مجتبی زارعی)؛


تبصره: جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت حضار مشروط به اینکه کمتر از 5 رأی نباشد، به تصویب می‌رسد و در صورتی که تصمیمات کمیسیون با رأی موافق حداقل یکی از دو عضو شورا تصویب گردد در حکم مصوبه شورای سیاست‌گذاری است و در غیر این صورت مصوبات مذکور جهت تصمیم‌گیری به شورا ارجاع خواهد شد.

 

وظایف و اختیارات

1. تصویب ضوابط کلّی حاکم بر امور آموزشی و پژوهشی حوزه‌های علمیه خواهران؛
2. تصویب واحدها و سرفصل‌های مربوط به رشته‏ ها و گرایش‌های مصوب شورا؛
3. تصویب ضوابط کلّی ناظر به جذب و پذیرش طلاّب خواهر با تأکید بر شناسایی و جذب استعدادهای برتر؛
4. تصویب ضوابط کلّی ناظر به نظارت و ارزشیابی طلاّب و اساتید؛
5. تصویب ضوابط کلی صدور مدارك تحصیلی؛
6. تصویب ضوابط کلّی ناظر به نظارت و ارزیابی نظام‌ها و برنامه‌های آموزشی، پژوهشی، تربیتی، تبلیغی، ارتباطی؛
7. تصویب ضوابط کلی حاكم بر توسعة كالبدی فضاهای آموزشی و پژوهشی و نحوة توزیع جغرافیایی آن؛
8. تعیین ضوابط کلی علمی و قانونی اعطای امتیاز علمی به مجلات علمی، تأسیس انجمن‌ها، قطب‌های علمی و كرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد، مناظره و آزاداندیشی؛
9. تصویب ضوابط کلّی ناظر به شناسایی، ارتقاء علمی و مهارتی و حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر؛
10. تصویب ضوابط کلّی ناظر به تأسیس، اداره، حمایت، هدایت، نظارت و انحلال واحد‌ها و مراکز آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، تبلیغی و خدماتی؛
11. تصویب ضوابط کلی ایجاد مراكز جامع و ویژه آموزشی و پژوهشی حوزوی؛
12. تصویب اساسنامه مراكز ویژه آموزشی و پژوهشی حوزوی؛
13. تصویب ضوابط حاكم بر اساسنامه‌های مراکز آموزشی و پژوهشی حوزوی‌؛
14. تصویب ضوابط کلی مربوط به امور فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران؛
15. تصویب ضوابط کلّی ناظر به ارتقاء آگاهی‌ها و مهارت‌های فارغ‌التحصیلان و زمینه‌سازی برای به‌کارگیری توان‌مندی آنان؛

دسترسی سریع

اخبار و اطلاعیه ها

بالا