کمیسیون مدیریت و برنامه ریزی

 

:: اعضاء
:: وظایف و اختیارات

 

 

 

اعضاء

1. دو عضو شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران (آیت الله مقتدایی – آیت الله حسینی بوشهری)؛
2. مسئول دبیرخانه شورای سیاست‌گذاری (حجت الاسلام رسول هاشمی)؛
3. مدیرکل برنامه‌وبودجه دبیرخانه شورای سیاست‌گذاری (دبیر کمیسیون) (آقای استاد جعفری)
4. مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران (حجت الاسلام عبدالکریم بهجت پور) یا نماینده ایشان؛
5. یکی از معاونین مرکز مدیریت یا سطوح هم‌طراز حسب موضوع با معرفی مدیر مرکز مدیریت؛
6. مدیر جامعه الزهراء سلام‌الله علیها (حجت الاسلام سید محمود مدنی بجستانی) یا نماینده ایشان؛
7. یکی از معاونین جامعه الزهراء سلام‌الله علیها یا سطوح هم‌طراز حسب موضوع با معرفی مدیر جامعه الزهراسلام‌الله علیها؛
8. دو کارشناس متخصص با تصویب شورا (یک نفر به پیشنهاد مرکز مدیریت و یک نفر به پیشنهاد جامعه الزهراء سلام‌الله‌علیها) (آقایان حجت الاسلام نعیمی و دکتر یاسی)؛


تبصره1: کارشناسان فوق نباید ارتباط سازمانی با مرکز مدیریت و جامعه الزهراء سلام‌الله علیها داشته باشند.
تبصره 2: جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء کمیسیون رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت حضار مشروط به اینکه کمتر از 5 رأی نباشد، به تصویب می‌رسد و درصورتی‌که تصمیمات کمیسیون با رأی موافق حداقل یکی از دو عضو شورا تصویب گردد در حکم مصوبه شورای سیاست‌گذاری است و در غیر این صورت مصوبات مذکور جهت تصمیم‌گیری به شورا ارجاع خواهد شد.

 

وظایف و اختیارات

1. تصویب اصول و تعیین سرفصل‌های کلی برنامه و بودجه واحدهای تابعه شورا؛
2. بررسی و تصویب سیاست‌ها و دستورالعمل تدوین برنامه و بودجه سالانه واحدهای تابعه شورا؛
3. بررسی و تصویب سرفصل‌های کلی برنامه و بودجه پیشنهادی سالانه واحدهای تابعه شورا؛
4. بررسی و تصویب ضوابط کلی جذب و تأمین منابع مالی؛
5. بررسی و تصویب ضوابط کلی توزیع و تخصیص منابع مالی؛
6. تصویب درصد افزایش سنواتی حقوق و دستمزد کارکنان؛
7. بررسی و تصویب ضوابط کلی حاکم بر امور اداری و استخدامی واحدهای تابعه شورا؛
8. بررسی و تصویب تشکیلات، شرح وظایف و سازمان نفرات واحدهای تابعه شورا؛
9. تصویب ضوابط کلی موقوفات حوزه‌های علمیه خواهران، ارتقای سطح منابع مالی و روش توزیع منابع درآمدی از محل موقوفات حوزه‌های علمیه خواهران؛

دسترسی سریع

اخبار و اطلاعیه ها

بالا