ارتباط از طریق ایمیل

 

جهت ارتباط از طریق ایمیل می‌توانید از آدرس‌های ذیل استفاده نمایید:

 

:: رئیس محترم شورا (آیت الله مرتضی مقتدایی) m.moqtadaei@pcss.ir
:: مسئول محترم دبیرخانه   
:: اداره کل نظارت و بازرسی nezarat@pcss.ir
:: مدیر کل نظارت و بازرسی   
:: مدیر کل مطالعه و بررسی‌ها (جناب آقای سید مسعود قانع) sm.ghane@pcss.ir
:: مدیر کل برنامه و بودجه   

 

دسترسی سریع

اخبار و اطلاعیه ها

بالا