مصوبات صحن شورا در سال 1395

 

:: بازگشت ::

مصوبه
81
  تصویب: 95/03/26  ابلاغ: 95/04/20

  مبانی، اصول، اهداف و سیاست‌های حاکم بر نظام تعلیم و تربیت حوزه‌های علمیه خواهران

 

مصوبه
82
  تصویب: 95/04/20  ابلاغ: 95/05/03

  عناوین و تعاریف واحدهای علمی – تربیتی حوزه‌های علمیه خواهران

 

دسترسی سریع

اخبار و اطلاعیه ها

بالا