پدیده خواهران طلبه برای انقلاب آبروست
از ظرفیت خانم‌های طلبه در مراکز گوناگون فرهنگی استفاده شود
شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران
پدیده‌ی خواهران طلبه خیلی پدیده‌ی عظیم و مبارکی است
معرفی اخبار مصوبات طرح و ایده کارشناسان
بالا