حضرت آیت الله خامنه ای :ملت ایران پیروز بزرگ انتخابات
پدیده خواهران طلبه برای انقلاب آبروست
از ظرفیت خانم‌های طلبه در مراکز گوناگون فرهنگی استفاده شود
شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران
پدیده‌ی خواهران طلبه خیلی پدیده‌ی عظیم و مبارکی است
معرفی اخبار مصوبات طرح و ایده کارشناسان
بالا